Cung cấp máy móc xây dựng và phụ tùng từ năm 1981.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI